Otwarcie strony
Dodane przez piotr6020 dnia November 19 2009 16:30:33
W ko?cu otworzy?em stron? po d?ugiej przerwie. Niestety, jak ju? pewnie zauwa?yli?cie, strona wygl?da identycznie jak wcze?niej, poniewa? nikt nie zrobi? skórki, a ja sam nie umiem. :P Dlatego stron? ju? otworzy?em z t? sam? skórk? i wygl?dem ale wci?? czekam na skórk?. Jakby kto? chcia? zrobi? to niech napisze do mnie na gg 1359849 lub na email piotrkwiat@op.pl.
Strona znajduje si? pod 3 adresami: www.illusion.prv.pl, www.illusion.345.pl oraz www.illusion.bij.pl.
Prosz? was te? o ponown? rejestracje. Wszyscy punkty zbieramy od pocz?tku. Ja tez. :P CI którzy mieli PD dalej go b?d? mie?. Forum te? jest puste i prosz? was aby?cie ponownie napisali tematy które napisali?cie wcze?niej. Ja ju? to zrobi?em.
Nast?pnie chc? te? powiedzie? ?e od teraz b?d? 3 kategorie newsów: zwyk?e gdzie b?d? pisa? o wszystkim i dla wszystkich, newsy dla osób z PD. Te newsy b?d? widzie? tylko osoby z Pe?nym Dost?pem. No i jeszcze b?d? newsy dotycz?ce naszej telewizji Ilussion TV, gdzie oczywi?cie b?d? dotyczy? tego kana?u, np. nowe filmiki lub zmiany.
No to tyle nowej strony. Jeszcze raz przepraszam ?e tak d?ugo, ale tak wysz?o. Wci?? czekam na skórk?. :)
Rozszerzona zawartość newsa